Danh sách tham gia BHYT khoa Công nghệ thông tin năm 2020

Thong Bao
STTKHOALỚPHỌ TÊNBHYTHỘ GIA ĐÌNHDIỆN KHÁC
1CNTTCĐ18THUDVõ Trần Tấn Đạt7936076949
2CNTTCĐ18THUDNguyễn Thanh Hiếu7938362731
3CNTTCĐ18THUDTrương Minh Hiếu8022821628
4CNTTCĐ18THUDNguyễn Đăng Khuyến7939268195
5CNTTCĐ18THUDPhạm Văn Lam8321798404
6CNTTCĐ18THUDPhạm Thanh Nghiêm7939268176
7CNTTCĐ18THUDNguyễn Thụy Bảo Ngọc7937952596
8CNTTCĐ18THUDTrần Thuận Phước
9CNTTCĐ18THUDTrương Trần Trung Quân7933147291
10CNTTCĐ18THUDNguyễn Lý Minh Sơn7939268171
11CNTTCĐ18THUDNguyễn Vũ Thành Trung7939268172
12CNTTCĐ19ĐH1Lê Tuấn Anh7938043362
13CNTTCĐ19ĐH1Phan Thị Ngọc Bạch8022779744
14CNTTCĐ19ĐH1Nguyễn Nhật Kim Bằng7935763218
15CNTTCĐ19ĐH1Huỳnh Phúc Hải7933660808
16CNTTCĐ19ĐH1Lưu Tổ Hào7933243412
17CNTTCĐ19ĐH1Trần Duy Hưng9522098234
18CNTTCĐ19ĐH1Nguyễn Quân Long
19CNTTCĐ19ĐH1Phạm Thị Yến Nhi8321895128
20CNTTCĐ19ĐH1Cao Minh Quang8022594425
21CNTTCĐ19ĐH1Trương Văn Thành
22CNTTCĐ19ĐH1Nguyễn Thành Tín7933911936
23CNTTCĐ19ĐH1Phạm Văn Tuấn7936112283
24CNTTCĐ19THUD-LTTrịnh Nguyễn Trường An
25CNTTCĐ19THUD-LTNguyễn Bảo Cường
26CNTTCĐ19THUD-LTPhạm Chí Cường7933738887
27CNTTCĐ19THUD-LTNguyễn Hoàng Huy
28CNTTCĐ19THUD-LTNguyễn Duy Khang
29CNTTCĐ19THUD-LTĐặng Trọng Nghĩa
30CNTTCĐ19THUD-LTNguyễn Thanh Nhã
31CNTTCĐ19THUD-LTNguyễn Hoàng Nhựt
32CNTTCĐ19THUD-LTLa Thái Tuấn Phong
33CNTTCĐ19THUD-LTVõ Lê Tấn Tài
34CNTTCĐ19THUD-LTTô Khương Quang Thái
35CNTTCĐ19THUD-LTNguyễn Hữu Toàn
36CNTTCĐ20A-CNKTMTHồ Hoàng Tuấn8222334575
37CNTTCĐ20A-CNKTMTPhạm Chí Cường7933738887
38CNTTCĐ20A-CNKTMTHuỳnh Quốc Cường8023252264
39CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Tấn Danh9121689840
40CNTTCĐ20A-CNKTMTTrần Văn Hào7932831137
41CNTTCĐ20A-CNKTMTTrần Anh Huy7928345358
42CNTTCĐ20A-CNKTMTVõ Minh Khoa7939268100
43CNTTCĐ20A-CNKTMTVũ Xuân Kiên7928378679
44CNTTCĐ20A-CNKTMTKhưu Bửu Lân7933632789
45CNTTCĐ20A-CNKTMTVõ Đức Nhân
46CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Lê Thiên Nhân7930414252
47CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Quốc Pháp7936839995
48CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Trường Phi7937358987
49CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Ngọc Phong
50CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Trần Anh Quân7936032530
51CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Thanh Quí
52CNTTCĐ20A-CNKTMTTrần Gia Lập Quốc7933192609
53CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Minh Sang7928330414
54CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Thanh Sang8322541714
55CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Trương Hữu Tài8924580736
56CNTTCĐ20A-CNKTMTNgô Tấn Tài7939268124
57CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Hoàng Tấn7933544387
58CNTTCĐ20A-CNKTMTHuỳnh Trung Thiện
59CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Thị Ngọc Trâm7935990552
60CNTTCĐ20A-CNKTMTPhạm Văn Trường7936365863
61CNTTCĐ20A-CNKTMTNguyễn Hoàng Việt7932931851
62CNTTCĐ20A-TKĐHPhạm Quốc Anh7933548931
63CNTTCĐ20A-TKĐHLưu Quốc Bảo7933215775
64CNTTCĐ20A-TKĐHTrần Thành Đạt8023258491
65CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Tường Duy7221597316
66CNTTCĐ20A-TKĐHLê Phương Duy7933617836
67CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Ngô Hải
68CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Huy Hoàng7938385675
69CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Thái Minh Huy7933362640
70CNTTCĐ20A-TKĐHPhạm Minh Lâm8022742447
71CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Tấn Lĩnh7933965736
72CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Minh Luân7939328356
73CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Thanh Mộng8022750675
74CNTTCĐ20A-TKĐHVõ Thị Kim My6822787418
75CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Kỳ Nam
76CNTTCĐ20A-TKĐHHồ Nhật Nam5221700489
77CNTTCĐ20A-TKĐHHồ Trương Ngọc Ngân7936070078
78CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Trung Nghĩa
79CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Thị Ánh Ngọc6422205629
80CNTTCĐ20A-TKĐHChâu Võ Phương Nhi
81CNTTCĐ20A-TKĐHTrần Tân Phát7937168906
82CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Hải Phong7936474191
83CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Đức Tài7933789395
84CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Minh Tân8023221819
85CNTTCĐ20A-TKĐHĐặng Quốc Thắng
86CNTTCĐ20A-TKĐHPhan Viễn Thông8622006036
87CNTTCĐ20A-TKĐHPhan Thị Hồng Thư7933644945
88CNTTCĐ20A-TKĐHHuỳnh Minh Toàn
89CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Văn Toàn8023623021
90CNTTCĐ20A-TKĐHLê Minh Trí8023026912
91CNTTCĐ20A-TKĐHĐặng Lư Tuấn7937244644
92CNTTCĐ20A-TKĐHPhạm Ngọc Tú Uyên
93CNTTCĐ20A-TKĐHNguyễn Thị Ánh Vy7929771850
94CNTTCĐ20A-TKĐHĐinh Thị Bảo Ý8724023403
95CNTTCĐ20LT-TKĐHNguyễn Thành An
96CNTTCĐ20LT-TKĐHHuỳnh Thị Thúy An
97CNTTCĐ20LT-TKĐHĐại Thiên Chi
98CNTTCĐ20LT-TKĐHLưu Huỳnh Hồng Hải
99CNTTCĐ20LT-TKĐHĐại Thiên Hiệp
100CNTTCĐ20LT-TKĐHAbdul Ibrahim
101CNTTCĐ20LT-TKĐHLại Hưng Hoàng Khang
102CNTTCĐ20LT-TKĐHNguyễn Hồng Khanh
103CNTTCĐ20LT-TKĐHNguyễn Thanh Khôi
104CNTTCĐ20LT-TKĐHNguyễn Thành Long
105CNTTCĐ20LT-TKĐHPhạm Võ Phi Long
106CNTTCĐ20LT-TKĐHThái Hoàng Minh
107CNTTCĐ20LT-TKĐHNguyễn Hoàng Minh
108CNTTCĐ20LT-TKĐHPhan Thanh Nam
109CNTTCĐ20LT-TKĐHNguyễn Hà Nam
110CNTTCĐ20LT-TKĐHChung Ngọc Minh Nhựt
111CNTTCĐ20LT-TKĐHLục Thanh Phúc
112CNTTCĐ20LT-TKĐHPhạm Đăng Quang
113CNTTCĐ20LT-TKĐHNguyễn Ngọc Huyền Tâm
114CNTTCĐ20LT-TKĐHTrần Anh Tuấn Thanh
115CNTTCĐ20LT-TKĐHNguyễn Tấn Thịnh
116CNTTCĐ20LT-TKĐHTăng Phúc Thịnh
117CNTTCĐ20LT-TKĐHTạ Văn Toàn
118CNTTCĐ20LT-TKĐHLê Hữu Trí
119CNTTCĐ20LT-TKĐHLê Ngọc Khánh Trung
120CNTTCĐ20LT-TKĐHTrần Thái Vinh
121CNTTCĐ20LT-THUDPhạm Duy Anh
122CNTTCĐ20LT-THUDNguyễn Ngọc Quế Anh
123CNTTCĐ20LT-THUDVương Bỉnh Đạt
124CNTTCĐ20LT-THUDHuỳnh Tuấn Đạt
125CNTTCĐ20LT-THUDLiễu Phước Dinh7938256362
126CNTTCĐ20LT-THUDDương Thành Hiệp
127CNTTCĐ20LT-THUDLâm Trung Hiếu
128CNTTCĐ20LT-THUDMạch Kim Hùng
129CNTTCĐ20LT-THUDHồ Đăng Khoa
130CNTTCĐ20LT-THUDĐoàn Đăng KhoaGD4797933822374
131CNTTCĐ20LT-THUDĐào Thị Mỹ LinhGD4797936430070
132CNTTCĐ20LT-THUDNguyễn Vũ Hoài Nam
133CNTTCĐ20LT-THUDNguyễn Hoàng Phúc
134CNTTCĐ20LT-THUDPang Trần Hoàng Sơn
135CNTTCĐ20LT-THUDPhạm Ngọc Thiện TâmGD4797933672529
136CNTTCĐ20LT-THUDPhan Huỳnh Ngọc Thạch
137CNTTCĐ20LT-THUDTrần Anh Tuấn Thái
138CNTTCĐ20LT-THUDNgô Minh Thiện
139CNTTCĐ20LT-THUDLê Hoàng Thuận
140CNTTCĐ20LT-THUDTrần Minh Tiến
141CNTTCĐ20LT-THUDNguyễn Minh Trung
142CNTTCĐ20LT-THUDLê Thanh Tuấn
143CNTTCĐ20LT-THUDHà Quang Vinh
144CNTTCĐ20LT-THUDDương Thanh VũGD4797936104075
145CNTTCĐ20LT-THUDSơn Bé Vương
146CNTTTC19ĐH1Nguyễn Trọng Hiếu7933691215
147CNTTTC19ĐH1Nguyễn Phi Long7932533016
148CNTTTC19ĐH1Lương Hoài Luân7928251899
149CNTTTC19ĐH1Trần Quốc Mẫn7933647664
150CNTTTC19ĐH1Lê Nguyễn Gia Nghi7933737247
151CNTTTC19ĐH1Nguyễn Hồng Ngọc7216033874
152CNTTTC19ĐH1Nguyễn Hoàng Oanh7933032609
153CNTTTC19ĐH1Lê Hoài Phong7938182594
154CNTTTC19ĐH1Bành Kim Sơn7933586383
155CNTTTC19ĐH1Nguyễn Văn Thịnh7935937892
156CNTTTC19ĐH1Trần Anh Thương8223844719
157CNTTTC19ĐH1NNguyễn Ngọc Bình
158CNTTTC19ĐH1NPhạm Chí Bửu
159CNTTTC19ĐH1NTrần Ngọc Châu7933738423
160CNTTTC19ĐH1NHuỳnh Hoàng Định
161CNTTTC19ĐH1NĐỗ Tuấn Kiệt
162CNTTTC19ĐH1NBùi Duy Linh
163CNTTTC19ĐH1NNguyễn Hoàng Linh
164CNTTTC19ĐH1NNguyễn Tấn Phát
165CNTTTC19ĐH1NTrương Hữu Phước
166CNTTTC19ĐH1NNguyễn Triệu Tinh Quan
167CNTTTC19ĐH1NLương Kiến Quốc
168CNTTTC19ĐH1NHuỳnh Vân Ngọc Quỳnh
169CNTTTC19ĐH1NĐoàn Văn Sang
170CNTTTC19ĐH1NTrần Minh Tâm
171CNTTTC19ĐH1NHuỳnh Quốc Việt
172CNTTTC19ĐH2Nguyễn Thị Ngọc Anh7933601533
173CNTTTC19ĐH2Nguyễn Quốc Anh7933887718
174CNTTTC19ĐH2Nguyễn Hoàng Gia Bảo7933820534
175CNTTTC19ĐH2Nguyễn Thành Chuyển7930403527
176CNTTTC19ĐH2Nguyễn Trí Đạt7937299483
177CNTTTC19ĐH2Nguyễn Nghiêm Du7932913696
178CNTTTC19ĐH2Trần Hoàng Dũng7933732557
179CNTTTC19ĐH2Nguyễn Hoàng Duy7932575349
180CNTTTC19ĐH2Lưu Ngọc Duy7932393521
181CNTTTC19ĐH2Hồ Nguyễn Bảo Hiếu7933602925
182CNTTTC19ĐH2Trần Trọng Hiếu7937889056
183CNTTTC19ĐH2Diệp Chí Khang7933008928
184CNTTTC19ĐH2Lâm Hoàng KhangGD4797935721739
185CNTTTC19ĐH2Đỗ Nhật Long7933552300
186CNTTTC19ĐH2Nguyễn Ngọc Anh Ngân7933953798
187CNTTTC19ĐH2Huỳnh Dương Thúy Nhi7933681092
188CNTTTC19ĐH2Nguyễn Hoàng Phúc7937851529
189CNTTTC19ĐH2Đoàn Thị Thanh Phương7933561863
190CNTTTC19ĐH2Phan Tấn Thiện7934719538
191CNTTTC19ĐH2Nguyễn Cẩm Tiên7937892456
192CNTTTC19ĐH2Lê Thị Ngọc Trinh7933048369
193CNTTTC19ĐH2Đào Trung Trực7928375339
194CNTTTC19ĐH2Trần Thành TrungBT2797932961653
195CNTTTC19ĐH2Huỳnh Ngọc Cao Trung7937851578
196CNTTTC19ĐH2Nguyễn Minh TrungCN3797936913955
197CNTTTC19ĐH2Nguyễn Vũ Trường7928408805
198CNTTTC19KTMT1Đào Xuân Cảnh7933640035
199CNTTTC19KTMT1Trần Lập Cường7938182195
200CNTTTC19KTMT1Ngô Gia Huy7933043019
201CNTTTC19KTMT1Trịnh Hoàng Khôi7933620937
202CNTTTC19KTMT1Nguyễn Tuấn Kiệt7937718644
203CNTTTC19KTMT1Trần Thành Nhân7937851538
204CNTTTC19KTMT1Võ Tấn Phát7933796146
205CNTTTC19KTMT1Dương Vĩnh Phúc7932980299
206CNTTTC19KTMT1Phùng Thiết Sang6241673428
207CNTTTC19KTMT1Nguyễn Bùi Xuân Tài7933714713
208CNTTTC19KTMT1Vương Quý Thắng7933897351
209CNTTTC19KTMT1Trần Nguyễn Thanh Thiện7938182197
210CNTTTC19KTMT1Nguyễn Hữu Trí7933894905
211CNTTTC19KTMT1Đàm Huỳnh Anh Tú7933951163
212CNTTTC19KTMT1Nguyễn Anh Tuấn7938182211
213CNTTTC19KTMT1Trần Quốc Việt7933900947
214CNTTTC19QTM1Phó Nhược Chương7933557604
215CNTTTC19QTM1Bùi Quang Du7938129691
216CNTTTC19QTM1Hồ Nhật Hào7933659650
217CNTTTC19QTM1Trương Minh Hiếu7938182163
218CNTTTC19QTM1Võ Duy Khanh7933564714
219CNTTTC19QTM1Nguyễn Lê Đức Minh7938015420
220CNTTTC19QTM1Nguyễn Lê Anh Nhựt7939148239
221CNTTTC19QTM1Nguyễn Hữu Phát7938057650
222CNTTTC19QTM1Nguyễn Anh Thảo7932899856
223CNTTTC19QTM1Nguyễn Lê Duy Thông7932780931
224CNTTTC19THUD1Phạm Tuấn Anh7933768565
225CNTTTC19THUD1Quách Xuân Bách7933840703
226CNTTTC19THUD1Nguyễn Thành Đạt
227CNTTTC19THUD1Trần Phương Điền0129213528
228CNTTTC19THUD1Bùi Trọng Duy7932927963
229CNTTTC19THUD1Đặng Đức Duy7939267968
230CNTTTC19THUD1Nguyễn Hoàng Em7933019349
231CNTTTC19THUD1Trần Nhựt Hào7936258926
232CNTTTC19THUD1Nguyễn Ngọc Khang7933130153
233CNTTTC19THUD1Trần Minh Khang7933607312
234CNTTTC19THUD1Phan Tuấn Kiệt
235CNTTTC19THUD1Chung Trần Hữu Lộc7936140189
236CNTTTC19THUD1Mạc Vân Long7933057559
237CNTTTC19THUD1Phạm Trương Hoàng Long7933685001
238CNTTTC19THUD1Lâm Minh Mẫn
239CNTTTC19THUD1Trần Cao Phương My
240CNTTTC19THUD1Nguyễn Hữu Nghĩa7935732383
241CNTTTC19THUD1Phạm Huỳnh Trọng Nghĩa7932908493
242CNTTTC19THUD1Đoàn Thanh Phúc7936692575
243CNTTTC19THUD1Du Chí Quan
244CNTTTC19THUD1Đỗ Thanh Sơn7937959013
245CNTTTC19THUD1Mai Hoàng Minh Tâm7933579179
246CNTTTC19THUD1Bùi Nguyễn Minh Thiện7936117086
247CNTTTC19THUD1Ngô Đình Thịnh7939243766
248CNTTTC19THUD1Nguyễn Trường Thịnh7933567917
249CNTTTC19THUD1Trương Minh Thuận7933673981
250CNTTTC19THUD1Trần Nguyễn Thanh Tuấn7937892448
251CNTTTC19THUD1Phùng Nguyễn Phương Uyên7932973017
252CNTTTC19THUD1Nguyễn Thị Bích Vân7937294853
253CNTTTC19THUD1Nguyễn Huỳnh Thanh Việt7932933645
254CNTTTC19THUD1Trần Hoàng Vũ7937852045
255CNTTTC19THUD1Nguyễn Khắc Vương7931530482
256CNTTTC19THUD1Cao Huỳnh Tuấn Vỹ7933559993
257CNTTTC20-CNKTMTTrần Gia Bảo7937908711
258CNTTTC20-CNKTMTTrần Thiên Bảo7936140052
259CNTTTC20-CNKTMTTrần Thái Ben7933767152
260CNTTTC20-CNKTMTBùi Tấn Đạt7932898370
261CNTTTC20-CNKTMTNguyễn Thành Đạt7936689959
262CNTTTC20-CNKTMTTrần Tiến Duy7932947147
263CNTTTC20-CNKTMTLê Minh Hải7938138793
264CNTTTC20-CNKTMTLê Trung Hiếu7937870546
265CNTTTC20-CNKTMTNguyễn Chí Hữu7937851449
266CNTTTC20-CNKTMTNguyễn Hoàng Huy9521093731
267CNTTTC20-CNKTMTPhạm Khánh Huy7932281473
268CNTTTC20-CNKTMTMã Đăng Khoa7933723825
269CNTTTC20-CNKTMTPhan Thanh Liêm7933761956
270CNTTTC20-CNKTMTQuảng Thành Luân7933014112
271CNTTTC20-CNKTMTTrần Kim Nam7933726367
272CNTTTC20-CNKTMTTrần Minh Sang7932950327
273CNTTTC20-CNKTMTHuỳnh Hữu Tâm8925776340
274CNTTTC20-CNKTMTĐỗ Quốc Tân7936249401
275CNTTTC20-CNKTMTHồ Sơn Thành7933605239
276CNTTTC20-CNKTMTNguyễn Ngọc Thành7937806445
277CNTTTC20-CNKTMTNguyễn Văn Tiền8922920236
278CNTTTC20-CNKTMTLê Đăng Triều7933640133
279CNTTTC20-QTMMTMoham Math Amih7930665888
280CNTTTC20-QTMMTMai Nguyễn Quốc Bình7936022708
281CNTTTC20-QTMMTVõ Văn Định7935785352
282CNTTTC20-QTMMTNguyễn Trung Dũng7935832551
283CNTTTC20-QTMMTTrần Nguyễn Hoàng Dũng7935809577
284CNTTTC20-QTMMTNguyễn Hà Mỹ Duyên
285CNTTTC20-QTMMTPhạm Lê Thanh Hà7936196981
286CNTTTC20-QTMMTTrần Đình Hải
287CNTTTC20-QTMMTQuãng Trọng Hiển
288CNTTTC20-QTMMTHà Quốc Huy8322594188
289CNTTTC20-QTMMTPhạm Gia Quy7936691735
290CNTTTC20-QTMMTNguyễn Gia Kiên7932417824
291CNTTTC20-QTMMTTrần Quốc Khang7933115493
292CNTTTC20-QTMMTNguyễn Văn Lắm7928331071
293CNTTTC20-QTMMTTrần Ngô Hoàng Long7933776924
294CNTTTC20-QTMMTHuỳnh Nguyễn Thanh Lương7933739660
295CNTTTC20-QTMMTTrần Huỳnh Tấn Phúc
296CNTTTC20-QTMMTTrương Quang Quân7933886121
297CNTTTC20-QTMMTDương Trần Đăng Quang
298CNTTTC20-QTMMTPhạm Gia Quy7936691735
299CNTTTC20-QTMMTVõ Thanh Sơn7933751138
300CNTTTC20-QTMMTNguyễn Thành Tài7933933996
301CNTTTC20-QTMMTHuỳnh Công Thành7935810116
302CNTTTC20-QTMMTPhạm Đức Thịnh7933218448
303CNTTTC20-QTMMTNguyễn Lâm An Thụy
304CNTTTC20-QTMMTKeo Văn Tốt9123621709
305CNTTTC20-QTMMTNguyễn Ngọc Thảo Trang7933960097
306CNTTTC20-QTMMTThái Anh Tuấn7931568956
307CNTTTC20-QTMMTLê Hiển Vinh7933534749
308CNTTTC20-TKĐH1Nguyễn Gia Bảo7937851312
309CNTTTC20-TKĐH1Trần Quang Đạt7933041056
310CNTTTC20-TKĐH1Trần Minh Hải7932997734
311CNTTTC20-TKĐH1Nguyễn Thanh Hùng7933056974
312CNTTTC20-TKĐH1Nguyễn Mạnh Hưng7933761509
313CNTTTC20-TKĐH1Chung Lê Trọng Hữu
314CNTTTC20-TKĐH1Liu Dục Huyễn7933050903
315CNTTTC20-TKĐH1Nguyễn Đắc Tân Kha7936690493
316CNTTTC20-TKĐH1Nguyễn Trung Khánh7938329990
317CNTTTC20-TKĐH1Trần Minh Khánh8023045257
318CNTTTC20-TKĐH1Lê Minh Mẫn7933585861
319CNTTTC20-TKĐH1Trần Nguyễn Tiến Minh7933626107
320CNTTTC20-TKĐH1Thái Hoài Nam7936136872
321CNTTTC20-TKĐH1Nguyễn Chí Nguyên7932871943
322CNTTTC20-TKĐH1Trương Ngọc Nhân7939039387
323CNTTTC20-TKĐH1Huỳnh Nguyễn Phương Nhi7933110571
324CNTTTC20-TKĐH1Phùng Bửu Như7937468542
325CNTTTC20-TKĐH1Trà Minh Nhựt
326CNTTTC20-TKĐH1Trần Hiền Phổ7933696957
327CNTTTC20-TKĐH1Đặng Huỳnh Phước7933014911
328CNTTTC20-TKĐH1Hồng Ngọc Mỹ Quyên7937359243
329CNTTTC20-TKĐH1Lê Hữu Tài7934820479
330CNTTTC20-TKĐH1Nguyễn Bảo Anh Tài7932205557
331CNTTTC20-TKĐH1Thái Ngọc Thảo7933007047
332CNTTTC20-TKĐH1Võ Quốc Tiến7939161173
333CNTTTC20-TKĐH1Lê Trung Tín7937163572
334CNTTTC20-TKĐH1Trần Thị Thu Trang
335CNTTTC20-TKĐH1Vũ Hoàng Anh Tú7933983916
336CNTTTC20-TKĐH1Lê Trần Đình Tửu
337CNTTTC20-TKĐH1Nguyễn Lai Tấn Vương7933003975
338CNTTTC20-TKĐH2Phan Văn Tuấn Anh7939268066
339CNTTTC20-TKĐH2Triệu Nguyễn Hoàng Anh7934689247
340CNTTTC20-TKĐH2Trần Khánh Bảo7935763747
341CNTTTC20-TKĐH2Trần Đức Danh7936109198
342CNTTTC20-TKĐH2Nguyễn Trung Hậu
343CNTTTC20-TKĐH2Lê Huy7938025029
344CNTTTC20-TKĐH2Nguyễn Trọng Thanh Huy7938306668
345CNTTTC20-TKĐH2Trần Quốc Huy7928243615
346CNTTTC20-TKĐH2Nguyễn Minh Khang7939223641
347CNTTTC20-TKĐH2Nguyễn Ngọc Đăng Khoa7932901168
348CNTTTC20-TKĐH2Phạm Ngọc Linh7928417392
349CNTTTC20-TKĐH2Lê Chí Minh7933803955
350CNTTTC20-TKĐH2Nguyễn Ngọc Khánh My7933141714
351CNTTTC20-TKĐH2Lưu Hoàng Mỹ7937162697
352CNTTTC20-TKĐH2Nguyễn Quốc Nghĩa7930494770
353CNTTTC20-TKĐH2Trần Minh Ngọc7933736568
354CNTTTC20-TKĐH2Hoàng Thái Nguyên7934752083
355CNTTTC20-TKĐH2Võ Minh Nhân7933668872
356CNTTTC20-TKĐH2Trần Văn Phát7937998822
357CNTTTC20-TKĐH2Lê Đỗ Minh Phúc8223773402
358CNTTTC20-TKĐH2Nguyễn Ngọc Phước7932975106
359CNTTTC20-TKĐH2Dương Ngọc Thanh Phương7938011788
360CNTTTC20-TKĐH2Đỗ Phương Tân7933643940
361CNTTTC20-TKĐH2Nguyễn Hoàng Thảo7933627462
362CNTTTC20-TKĐH2Lê Thanh Trà7933622327
363CNTTTC20-TKĐH2Võ Thị Ngọc Trầm7939308632
364CNTTTC20-TKĐH2Nguyễn Vĩnh Trung7933581259
365CNTTTC20-TKĐH2Trương Hoàng Tuấn7933927009
366CNTTTC20-TKĐH2Ngô Thanh Văn7933959047
367CNTTTC20-TKĐH2Lý Thành Vũ7937985961
368CNTTTC20-TKĐH2Vĩnh Tuấn Xanh7939268030
369CNTTTC20-THUDTrương Bảo Anh7937892758
370CNTTTC20-THUDTrương Ngô Minh Đạt7931776319
371CNTTTC20-THUDKadir Abdul Gany7928343368
372CNTTTC20-THUDLê Ngọc Vân Hà7933797671
373CNTTTC20-THUDTrần Gia Hào7933874504
374CNTTTC20-THUDVõ Minh Hào7930104726
375CNTTTC20-THUDNguyễn Thị Ngọc Hiếu
376CNTTTC20-THUDLâm Khánh Hòa7932922706
377CNTTTC20-THUDHuỳnh Nguyễn Quốc Huy7933605941
378CNTTTC20-THUDLê Gia Huy
379CNTTTC20-THUDPhạm Nhật Bảo Khanh
380CNTTTC20-THUDCung Kim Long7937998794
381CNTTTC20-THUDNgô Phúc Long6623194749
382CNTTTC20-THUDLê Hoàng Phương Nghi7933816369
383CNTTTC20-THUDVăn Công Nhân7932935935
384CNTTTC20-THUDTrương Thành Phát
385CNTTTC20-THUDTrần Nguyễn Phi7928380430
386CNTTTC20-THUDLê Hoàng Phúc
387CNTTTC20-THUDNguyễn Thị Hồng Quế7937998751
388CNTTTC20-THUDPhạm Tấn Tài7933843857
389CNTTTC20-THUDPhan Thiên Thành7932955564
390CNTTTC20-THUDĐại Thị Kim Thảo7928223194
391CNTTTC20-THUDĐoàn Ngọc Thiện
392CNTTTC20-THUDNguyễn Lê Uyên Thư7929129078
393CNTTTC20-THUDLâm Lý Hưng Thuận7932894300
394CNTTTC20-THUDLê Phát Triển7933781598
395CNTTTC20-THUDTrần Tiến Trung
396CNTTTC20-THUDLâm Quốc Tuấn7932958446
397CNTTTC20-THUDLê Nguyễn Anh Tuấn7933567808
398CNTTTC20-THUDPhạm Quang Vũ7939161371
399CNTTTC20-THUDPhạm Ngọc Thúy Vy7933004512
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận