Danh sách tham gia BHYT khoa Điện – Điện tử năm 2020

STTKHOALỚPHỌ TÊNBHYTHỘ GIA ĐÌNHDIỆN KHÁC
1Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTĐoàn Nguyễn Viễn Thân6020890124
2Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTNguyễn Quốc An7915209764
3Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTNguyễn Hoàng Cương6020233900
4Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTNguyễn Văn Hậu6020352142
5Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTNguyễn Thành Hiếu8421257980
6Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTNgô Đại Kiên2520991628
7Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTPhan Khắc Lộc7937790943
8Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTHuỳnh Nhựt Minh8321459692
9Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTTrần Lê Nhật Nam8022167184
10Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTPhạm Thành Nghĩa8022633117
11Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTNguyễn Thiện Nhân7936219248
12Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTPhan Thanh Sang8023280079
13Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTNguyễn Đức Tài9521289441
14Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTHuỳnh Tấn Tài Tiền7934724806
15Đ-ĐTỬCĐ20A-CNKTCĐTTriệu Quốc Việt7939211008
16Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNHứa Tuấn An
17Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNNguyễn Gia Huy
18Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNTrần Hữu Khang
19Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNNguyễn Hoàng Linh
20Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNNguyễn Tấn Sang
21Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNGiả Hoàng Thanh
22Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNNguyễn Văn Thành
23Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNNguyễn Thành Tín
24Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNPhạm Hoàng Tôn
25Đ-ĐTỬCĐ20B-ĐCNQuách Thanh Vũ
26Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNPhạm Chí Cường
27Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNNguyễn Thành Đạt
28Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNNguyễn Duy Đông
29Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNLê Hoàng Duy
30Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNNguyễn Tấn Giàu
31Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNQuảng Trọng Huỳnh Phước Hải
32Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNĐỗ Hoàng Hùng
33Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNPhạm Thanh Khang
34Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNTrần Hữu Lộc
35Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNĐặng Huỳnh Nhân
36Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNLê Tấn Phát
37Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNNguyễn Hùng Phi
38Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNNguyễn Thanh Nguyên Phúc
39Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNNguyễn Hoàng Phương
40Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNLê Huy Phương
41Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNĐoàn Hồng Sơn
42Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNTrần Thanh Sơn
43Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNLâm Hiếu Thiên
44Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNLâm Văn Thơ
45Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNNguyễn Thanh Tiền
46Đ-ĐTỬCĐ20C-ĐCNNguyễn Minh Trung
47Đ-ĐTỬTC19CĐTHuỳnh Nguyễn Phước An7934728024
48Đ-ĐTỬTC19CĐTLê Công Chính7935697475
49Đ-ĐTỬTC19CĐTTrần Thanh Duy7722289276
50Đ-ĐTỬTC19CĐTNguyễn Minh Hiếu7937407407
51Đ-ĐTỬTC19CĐTLê Đình Kha7938762838
52Đ-ĐTỬTC19CĐTNguyễn Trọng Khiêm
53Đ-ĐTỬTC19CĐTTrần Nhật Nam7937984831
54Đ-ĐTỬTC19CĐTTrần Phước Tấn
55Đ-ĐTỬTC19CĐTNguyễn Tấn Thọ7933552280
56Đ-ĐTỬTC19CĐTLâm Minh Tiến7937999241
57Đ-ĐTỬTC19CĐTBùi Hiếu Tín8322178527
58Đ-ĐTỬTC19CĐTTrần Lê Song Toàn7933648084
59Đ-ĐTỬTC19CĐTNgũ Trương7937958101
60Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Nguyễn Minh An
61Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Nguyễn Quốc Bảo7932996744
62Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Trương Gia Bảo7933000495
63Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Nguyễn Phùng Tấn Đạt7933040664
64Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Huỳnh Phương Dương7938925193
65Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Nguyễn Duy Khải7933669254
66Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Hà Minh Khang
67Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Thái Thành Luân
68Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Phạm Hoàng Minh7936388345
69Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Mai Tấn Phát9221838818
70Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Nguyễn Tấn Phong7933028666
71Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Lâm Gia Phú7938025072
72Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Võ Minh Quân7928253947
73Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Dương Văn Quý
74Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Huỳnh Ngọc Minh Sang
75Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Nguyễn Thanh Sang7935780670
76Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Lâm Thành Tấn7933796292
77Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Mã Kiến Hồng Thiên7933702420
78Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Đổng Minh Tú7933050248
79Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Trần Quang Vinh7928412683
80Đ-ĐTỬTC19ĐCN1Vương Chí Vinh
81Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTTrần Quốc An7933658870
82Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTTrương Gia Bảo7932867321
83Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTNguyễn Văn Đại7936165255
84Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTHuỳnh Phan Thành Đạt7939268036
85Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTNgô Tấn Đạt7938262636
86Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTNguyễn Anh Duy7936067477
87Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTLê Thuận Hải7933697444
88Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTCao Phước Hậu7938093745
89Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTLưu Trí Hiếu7939235412
90Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTNguyễn Văn Khang
91Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTDương Đăng Khoa7928292478
92Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTLê Trung Kiên7938181727
93Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTNguyễn Bảo Lộc7933796513
94Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTPhan Hoàng Long7932873331
95Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTNguyễn Xuân Phúc7934819018
96Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTNguyễn Quốc Thái
97Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTBùi Minh Thắng7932994386
98Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTNguyễn Đức Thảo7933945889
99Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTLê Hoàng Tiến7937874587
100Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTPhan Diệp Anh Tiến7938197111
101Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTLê Phạm Minh Trí7933059519
102Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTHồ Hoàng Trung7939259077
103Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTTrịnh Quốc Trung7933755036
104Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTNguyễn Minh Tú7938105375
105Đ-ĐTỬTC20-CNKTCĐTLâm Gia Tuấn
106Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Tấn Bo7935818594
107Đ-ĐTỬTC20-ĐCNPhạm Nguyễn Huy Cường
108Đ-ĐTỬTC20-ĐCNTriệu Quang Dương7722540054
109Đ-ĐTỬTC20-ĐCNTrần Vũ Hà7933811837
110Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Thanh Hải7937187043
111Đ-ĐTỬTC20-ĐCNPhan Minh Hiếu
112Đ-ĐTỬTC20-ĐCNTrần Ngọc Hưng7932987584
113Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Quang Huy7938184872
114Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Đăng Khoa
115Đ-ĐTỬTC20-ĐCNPhạm Anh Khoa7937993794
116Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Tuấn Kiệt7937998717
117Đ-ĐTỬTC20-ĐCNPhạm Hữu Lộc7933718139
118Đ-ĐTỬTC20-ĐCNLê Thành Long7935819543
119Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Thái Minh7933768360
120Đ-ĐTỬTC20-ĐCNDương Hữu Nghĩa7939267937
121Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Ngọc Nhân7937851300
122Đ-ĐTỬTC20-ĐCNTăng Trọng Nhân7932974300
123Đ-ĐTỬTC20-ĐCNTrần Trung Nhân
124Đ-ĐTỬTC20-ĐCNTrần Tấn Phát
125Đ-ĐTỬTC20-ĐCNPhạm Thanh Phong7933916015
126Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Thanh Sang7936357146
127Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Đặng Minh Sang7938184871
128Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Chí Tài7939507296
129Đ-ĐTỬTC20-ĐCNĐỗ Minh Tân
130Đ-ĐTỬTC20-ĐCNTrần Trọng Tấn7933599113
131Đ-ĐTỬTC20-ĐCNĐinh Phạm Thành Thái7937851322
132Đ-ĐTỬTC20-ĐCNNguyễn Việt Thắng4621370960
133Đ-ĐTỬTC20-ĐCNTrần Nguyễn Quốc Tín
134Đ-ĐTỬTC20-ĐCNPhạm Lê Phú Vinh
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận