Kế hoạch tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình cho Đoàn viên, Thanh niên năm học 2019-2020

Kế Hoạch Tuyên Truyền Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản – Kế Hoạch Hóa Gia đình Cho Đoàn Viên, Thanh Niên Năm Học 2019 2020 5fd01d8d52201.jpeg

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
– Cung cấp kiến thức và những kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình góp phần giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số
2. Yêu cầu:
– Hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
– Đảm bảo hoạt động được tổ chức, công tác tuyên truyền về các hoạt động được diễn ra thường xuyên, liên tục.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Đối tượng tuyên truyền: Đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
2. Thời gian thực hiện: Từ 22/08/2019 đến 31/5/2020.
– Ngày 29/08/2019: Ra mắt Fanpage (Góc thân thiện) và Tổ chức báo cáo chuyên đề số 1 (Tuyên truyền về giáo dục giới tính).
– Từ 10/2019 đến 5/2020: Tổ chức 05 cuộc truyền thông trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình (Theo lịch bố trí của Trạm Y Tế).
3. Hình thức thực hiện:
– Đoàn Trường, Trạm Y tế Nhà trường phối hợp với Phòng Y tế Quận 8 tổ chức 06 cuộc truyền thông trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản
– Kế hoạch hóa gia đình tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
– Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình cho Cán bộ Đoàn.
– Phối hợp với Phòng Y tế Quận 8 thành lập và Duy trì Fanpage (Góc thân thiên) nhằm cung cấp các tài liệu về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận